ultimate-collectors-cars_dezeen_2364_sq_0.webp

PIASKOWANIE I PROSTRIP

Oferujemy najnowsze rozwiązania do czyszczenia karoserii klasycznego samochodu do gołego metalu. Od różnych opcji materiałów do piaskowania po bardziej zaawansowany proces zanurzania samochodu i powłoki elektroforetycznej. (które polecamy we wszystkich naszych najlepszych wykończeniach) Proces zdejmowania izolacji ​ Po ręcznym rozebraniu samochodu tj. demontaż siedzeń, szyb, wnętrza itp Pojazd jest sprawdzany w całości w celu określenia materiałów żelaznych lub nieżelaznych (wszelkie części nieżelazne, takie jak aluminium  są usuwane i przetwarzane za pomocą niechlorowanej substancji chemicznej). Wszystkie elementy są identyfikowane pod kątem identyfikowalności i tworzony jest odpowiedni arkusz roboczy. ​ Etap 1 – Dekontaminacja wszystkich materiałów organicznych, w tym farby i uszczelnienia. Skorupa auta załadowana i zabezpieczona na ramie ochronnej do transportu. Proces ten jest zautomatyzowany, a czas cyklu zależy od ilości usuniętych zanieczyszczeń. ​ Etap 2 – Przedmuchaj strumieniem powietrza pod wysokim ciśnieniem, aby usunąć pozostałości Etap 3 – Phos-Strip™ (pełne zanurzenie) Zbiorniki chemiczne zawierające roztwór Phos-Strip™. To ta część procesu zabija korozję. Tutaj rozpuszcza się wszelka rdza. ​ Etap 4 – Pasywacja Powłoka karoserii jest opłukiwana mieszaniną inhibitorów korozji, aby zneutralizować chemikalia. Etap 5 – Spawanie/Naprawy Na tym etapie metal jest teraz czysty, wolny od rdzy i farby. Wszelkie niezbędne naprawy można teraz przeprowadzić przed cynkowaniem

20180411_151212.jpg